Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το “αποκλείεται να συμβεί…”Provision

δεν υπάρχει στη φιλοσοφία μας!

Επικοινωνία

Υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ

Οι υπηρεσίες της PROVISION εκπληρώνουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες αλλά και στις μελλοντικές τους ανάγκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΠ 130462 / 03-09-2001

"20 χρόνια, προετοιμάζουμε και θωρακίζουμε την επιχείρησή σας γιατί… βλέπουμε πιο μακριά."

Υπηρεσίες

feature-image

Ιατρός Εργασίας

Μία θέση κλειδί για την υγιή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

feature-image

Τεχνικός Ασφάλειας

Μία κομβική θέση που συμβάλλει καίρια στην εύρυθμη, έγκαιρη και ασφαλή αποπεράτωση κάθε τεχνικού έργου.

feature-image

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης

Η εξέλιξη αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου.

Δίπλα σε κάθε επιχειρηματία

Η εταιρεία PROVISION προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κάθε σύγχρονη επιχείρηση, έχει ανάγκη.

Η εταιρεία
about-image

Τομείς Δραστηριότητας

Ασφάλεια και Υγεία σε Επιχειρήσεις

Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα σε έναν από τους πλέον σημαντικούς εργοδοτικούς τομείς για μία επιχείρηση

Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Αιχμή του δόρατος της PROVISION αποτελεί ο τομέας της παροχής υπηρεσιών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Μελέτες εκκένωσης κτηρίου

Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου, Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας, Μελέτες Σήμανσης

Διαχείριση περιβάλλοντος

Αποτελεί πλέον καθολική παραδοχή πως το περιβάλλον και η προστασία του, πρέπει να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη λειτουργία μίας επιχείρησης

Συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων

Διασφαλίζουμε τη σωστή και αποδοτική λειτουργία όλων των υλικοτεχνικών υποδομών

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πιστοποίησης

Η PROVISION σας οδηγεί με σαφή και ακριβή τρόπο στην απόκτηση της επιθυμητής από εσάς πιστοποίησης