Οι υπηρεσίεςΥπηρεσίες

20 χρόνια, προετοιμάζουμε και θωρακίζουμε την επιχείρησή σας γιατί… βλέπουμε πιο μακριά.

Υπηρεσίες

Επιβλέπων Μηχανικός

Η βαρύτητα του ρόλου του Επιβλέποντα Μηχανικού αποδεικνύεται από το γεγονός πως ήδη από το στάδιο έκδοσης δομικής…

Ιατρικές Υπηρεσίες

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας αποτελούν σημαντική παράμετρο…

Ιατρός Εργασίας

Μία θέση κλειδί για την υγιή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης η οποία ανεξάρτητα από…

Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου

Οι δυνητικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα από τις επίσημες…

Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ακόμη και αν αυτό δε συγκαταλέγεται στα υψηλού κινδύνου…

Μελέτες Σήμανσης

Η σήμανση στους χώρους εργασίας και ιδιαιτέρως όταν αυτή σχετίζεται με τον τομέα της ασφάλειας, αποτελεί ένα απαραίτητο…

Μετρήσεις Αερίων Ρύπων

Όπως και στους φυσικούς παράγοντες έτσι και στους αέριους ρύπους, αποτελεί επιβεβλημένη υποχρέωση του εργοδότη η…

Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων

Υπάρχουν πολλοί ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν καίρια και πολυποίκιλα ένα…

Συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης…

Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας

Τόσο κατά τη μελέτη του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του, ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας…

Τεχνικός Ασφάλειας

Μία κομβική θέση που συμβάλλει καίρια στην εύρυθμη, έγκαιρη και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η αναγκαιότητα…

Διαχείριση & Ποιότητα σε Τεχνικά ΄Εργα

«Ποιότητα σημαίνει να το κάνεις καλά όταν κανένας δε βλέπει.» Η φράση του Henry Ford συμπυκνώνει απόλυτα την αντίληψη…