Με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, με εμπειρία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα, η PROVISION παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας, μόνιμες και έκτακτες.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι οι εξής:


 • Αρχικός καθαρισμός νεόκτιστων ή ανακαινισμένων εργασιακών χώρων
 • Συντήρηση καθαρισμού χώρων σε καθημερινή ή περιοδική βάση
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά & εξωτερικά, με χρήση όλων των απαραίτητων τεχνικών μέσων, για πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου σας
 • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων υγείας (χειρουργείων, ΜΕΘ κ.λπ.)
 • Διαχείριση συστημάτων dust control

 

 

 • Τοποθέτηση δοσομετρικών συσκευών υψηλής αισθητικής
 • Έλεγχος των αποθεμάτων
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών χαρτικών
 • Τροφοδοσία των συσκευών
 • Έλεγχος της κατανάλωσης χαρτικών
 • Παρακολούθηση του κόστους

 

 

 • Προληπτική Συντήρηση
 • Διορθωτική συντήρηση
 • Ανακαινίσεις, ανακατασκευές υπάρχοντος εξοπλισμού
 • Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων τεχνικών)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης
 • Υποσταθμοί μέσης τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη
 • Ελαιοχρωματισμοί

 

 

 

 • Αυτόματο πότισμα
 • Συνθέσεις κήπων
 • Κλαδέματα
 • Λιπάνσεις-αναζωογονήσεις
 • Φυτοχώματα
 • Συντήρηση  γκαζόν
 • Φυτοπροστασία
 • Αναβάθμιση κήπων
 • Φωτισμοί

 

 

Υπηρεσίες Καθαρισμού

•          Αρχικός, γενικός καθημερινός καθαρισμός

•          Εξωτερικοί χώροι

•          Μοκέτες, χαλιά, δάπεδα

•          Έπιπλα, υαλοπίνακες

•          Μηχανογραφικός εξοπλισμός

 

 

Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων

•          Προληπτική Συντήρηση

•          Διορθωτική Συντήρηση

•          Σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση κτιριακού εξοπλισμού

•          Ανακαινίσεις & ανακατασκευές υπάρχοντος κτιριακού εξοπλισμού

•          Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού & εξοπλισμού

•          Reporting & Help Desk

 

 

Υπηρεσίες Κηποτεχνίας & Απεντομόσεων

 


Υπηρεσίες Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού

•          Προσωρινή Απασχόληση σε ειδικότητες όπως:

•          Καμαριέρες

•          Σερβιτόροι

•          Τραπεζοκόμοι

•          Λιναποθηκάριοι

 

 

ΟΦΕΛΗ

Οι υπηρεσίες μας προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας. Δημιουργούν ένα ασφαλές, καθαρό, πολιτισμένο και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον. Βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας, δημιουργούν θετικό εργασιακό κλίμα, αυξάνουν την παραγωγικότητα και τη διάθεση προσφοράς των εργαζομένων.

 

Εργασιακοί χώροι και επαγγελματικός καθαρισμός

 

Η καθαριότητα, δείκτης πολιτισμού

Η καθαριότητα στον εργασιακό χώρο συνιστά πρώτη προτεραιότητα για μια σύγχρονη και απαιτητική επιχείρηση. Δεν είναι μια δευτερεύουσα παράμετρος, αλλά μια ουσιαστική ανάγκη. Σε ένα καθαρό εργασιακό περιβάλλον η επιχείρηση δημιουργεί, διευρύνει τις δυνατότητες και τα όριά της.

 

 

Η συντήρηση, δείκτης φροντίδας και ενδιαφέροντος

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι υποδομές μιας επιχείρησης έχουν ανάγκη τη συνεχή συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωσή τους. Με τη συντήρηση η κτιριακή εγκατάσταση προστατεύεται από τη φθορά του χρόνου και τη χρήση και κυρίως διευρύνεται η αξία της.

 

 

Η αισθητική, δείκτης ποιότητας

Η αναβάθμιση της αισθητής των επαγγελματικών χώρων, η άνεση και η λειτουργικότητά τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ποιοτικές υπηρεσίες. Έχει αποδειχθεί ότι σε ένα αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον ο εργαζόμενος καθίσταται πιο αποδοτικός, καθώς ενισχύεται η δημιουργικότητά του και το αίσθημα της προσφοράς.


 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
NEA
BREITE MAΣ
 design by internew