Η PROVISION, ως σύγχρονη, δυναμική και αξιόπιστη εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ποιότητας.

Οι μετρήσεις της είναι έγκυρες και αξιόπιστες και δεν αμφισβητούνται από καμία υπηρεσιακή ή δικαστική αρχή.

Διαθέτει έμπειρα και ικανά στελέχη με άριστη γνώση του αντικειμένου. Εξοπλισμό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εργάσιας, για τις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους, σύμφωνα με το Π.Δ. 95/99 και Π.Δ. 17/96 που απαιτούν οι κατά τόπους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Τον εξοπλισμό αυτό δεν μπορούν να διαθέσουν μεμονωμένοι Ιατροί Εργασίας ή Τεχνικοί Ασφαλείας.

Η PROVISION λογοδοτεί για τη δραστηριότητά της στο Υπουργείο Εργασίας και κρίνεται για την απόδοσή της σε ετήσια βάση.

Η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, με τα υψηλά standards και την εγγύηση της PROVISION, εξασφαλίζει:

Κατάλληλες εργασιακές συνθήκες.

Υψηλή ικανοποίηση εργαζομένων.


Θετικό εργασιακό κλίμα.

Μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα

 

Μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των αδικαιολόγητων απουσιών.

Μείωση των διακοπών, βλαβών  και αστοχιών στην παραγωγή.

Αύξηση της παραγωγικότητας.

Υψηλή ικανοποίηση των πελατών.

 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η PROVISION αφορούν:


·    Βιομηχανίες
·    Βιομχανίες τροφίμων

·    Φαρμακοβιομηχανίες
·    Βιομηχανίες απορρυπαντικών – καλλυντικών
·    Εμπορικές επιχειρήσεις
·    Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών

·    Πολεμική Βιομηχανία
·    Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
·    Δημόσιους Οργανισμούς
·    Τράπεζες

·    Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
·    Νοσηλευτικά Ιδρύματα
·    Διαγνωστικά Κέντρα
·    Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
·    Αερολιμένες
·    Αεροπορικές εταιρείες
·    Εταιρείες κατασκευής και συντήρησης αεροπορικού υλικού
·    Βιοτεχνίες

·    Εργοτάξια
·    Ξενδοχεία

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
NEA
BREITE MAΣ
 design by internew