Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διατηρούν μια αυθεντική σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι άρρηκτα σύνδεμενες με τις κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Τις αφουγκράζονται και ευαισθητοποιούνται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις.

Η σύγχρονη επιχείρηση δεν περιχαρακώνεται στο μικρόκοσμο της. Δεν αποξενώνεται από την κοινωνία των πολιτών. Δεν κλείνεται στον εαυτό της. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους οικονομικούς της δείκτες. Δεν εμφανίζει έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης.

Η επίτευξη των στόχων της συνδέεται ευθέως με την απόκτηση ταυτότητας επιχειρηματικού πολιτισμού. Μια τέτοια ταυτότητα είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη, είναι επιβεβλημένη στη σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση.

Ο επιχειρηματικός πολιτισμός είναι ο δείκτης της εταιρικής ηθικής μιας επιχείρησης. Αποδεικνύει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον, τη μέριμνα και την αλληλεγγύη για τα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν γύρω της. Καθιστά την επιχείρηση ανταγωνιστική.

Ανταγωνιστική είναι μια επιχείρηση που ευχάριστα εργάζεσαι, ευχάριστα δημιουργείς, ευχάριστα επιχειρείς.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο υιοθετούν το μοντέλο του επιχειρηματικού πολιτισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ενσωματώνουν στις λειτουργίες τους πρωτβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν τον κοινωνικό τους ρόλο σε κοινωφελείς σκοπούς.

Η παραγωγή κοινωνικής αξίας είναι τρόπος λειτουργίας και τρόπος ζωής μιας σύγχρονης και δυναμικής επιχείρησης.

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
NEA
BREITE MAΣ
 design by internew